HỌC IELTS CÓ CẦN HỌC GRAMMAR KHÔNG? ~ NNT IELTS

Monday, July 16, 2018

HỌC IELTS CÓ CẦN HỌC GRAMMAR KHÔNG?


Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình rằng: "Anh ơi, học IELTS có cần học Grammar không?"

MÌNH LUÔN TRẢ LỜI: "Có em, nhưng không cần nhiều như để thi đại học hoặc thi TOEIC đâu"

Tại sao lại có sự khác biết như vậy??

IELTS là kì thi test đủ 4 skills của chúng ta trong Tiếng Anh: Reading, Listening, Writing and Speaking.

2 phần mà người ta thử thách grammar của chúng ta nhiều nhất là: Writing and Speaking, vì chúng ta phải viết ra giấy, và nói ra cho người ta nghe. Phần "Read và Listen" thì chúng ta có thể lấp liếm ngữ pháp, còn 2 phần kia thì KHÔNG thể.

VẬY ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG IELTS THÌ CẦN HỌC NGỮ PHÁP GÌ?

Cái này là theo quan điểm cá nhân - cũng như các kinh nghiệm mình tích luỹ được sau mỗi kì thi.

1. CÁC THÌ HAY DÙNG

*Thì HIỆN TẠI ĐƠN: Dùng để diễn tả các hành động xảy ra trong hiện tại, cũng như các hoạt động yêu thích của bản thân.

Example: I like playing football with my friends at the weekend.
  
*Thì HIỆN TẠI TIẾP DIỄN: Diễn tả hành động đang xảy ra, hoặc chắc chắn xảy ra trong tương lai đã có hoạch định sẵn.

Example: She is driving, so please don't disturb her.

*Thì HIỆN TẠI HOÀN THÀNH: Cái này sử dụng hoài luôn nha mọi người, chắc chăn phải học nhaaaaaaaaaaa. Vi nó diễn tả 1 hành động diễn ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn tới hiện tại, hoặc những hành động vừa mới xảy ra

Example: In recent years, the the development of technology has played an essential role in our modern society

*Thì QUÁ KHỨ ĐƠN: Diễn tả các hành động đã xảy ra trong quá khứ, mà không còn liên quan gì tới thực tại

Example: In 2005, there were thoundsands of people moving to Germany for a better life

*Thì TƯƠNG LAI ĐƠN và TƯƠNG LAI GẦN: Diễn tả các hành động sẽ diễn ra trong tương lai, ĐƠN (WILL) thì có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra, GẦN (BE GOING TO) chắc chắn sẽ xảy ra

Example: People in Vietnam will have a higher standard of living and free speech rights in the near future

                In the next few months, he is going to study abroad

2. CÁC DẠNG KHÁC HAY DÙNG

* Model verbs: MAY, CAN, COULD, WOULD, SHOULD

Example: People should not eat meat to have a better health

*Who, Whom, Which, That

* SO SÁNH HƠN, SO SÁNH NHẤT

Example: Tony is taller than Tom
                 Bella is the most beautiful girl in this party

* CÂU BỊ ĐỘNG: ***************CỰC KÌ QUAN TRỌNG***************

Ai muốn được điểm cao trong bất kì kì thì nào, đặc biệt là IELTS đều phải biết PASSIVE VOICE

Example: 500 cans of beer were taken by the anonymous people
                
*COLLOCATIONS: CỰC KÌ QUAN TRỌNG LUÔN, ĐÂY LÀ những từ luôn đi chung với nhau để tạo thành nghĩa hoàn chỉnh trong những "context" khác nhau.

Example: 

- make the bed -> She needs to make the bed every morning.
- do the homework -> My daughter does her homework after watching her favorite films.
- take a risk -> Most Vietnamese students don't take enough risks in their study life.

CHỈ VẬY THÔI LÀ CŨNG KHA KHÁ ĐỦ CHO MỘT NGƯỜI DỰ THI IELTS ĐỂ ĐẠT ĐIỂM 6 - 7 RỒI ĐÓ NHA!!!!!!!

NNT-IELTS: 0961094493
NNT-IELTS: nnt-ielts.comReactions:

0 comments:

Post a Comment

 

Nhận Thông Tin Khoá Học

Thông Tin Liên Hệ

Phone: 0961094493

Email: nnt.ielts@gmail.com

Founder