BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING QUÝ 3 TỪ THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2018 ~ NNT IELTS

Friday, September 7, 2018

BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING QUÝ 3 TỪ THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2018
BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING QUÝ 3 BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 9 TỚI THÁNG 12 ĐÃ RA LÒ


Bộ đề sẽ được cập nhật tiếp khi có các bạn report đề thi từ China, Australia và Việt Nam nhé!

Các bạn nhớ theo dõi tại link này: Bấm để tải về

Cứ gần thi các bạn lại tải bản mới nhé, vì sẽ có nhiều đề được cập nhật thêm. Vì đề này ban đầu là cập nhật cho tháng 9 trước và tháng 10 11 12 còn nhiều đề sẽ được thêm vào nhé!


NNT-IELTS

Bộ đề Speaking Quý 3 năm 2018 (từ tháng 9 tới tháng 12)
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

 

Nhận Thông Tin Khoá Học

Thông Tin Liên Hệ

Phone: 0961094493

Email: nnt.ielts@gmail.com

Founder