HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING 19TH OCTOBER ~ NNT IELTS

Wednesday, October 24, 2018

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING 19TH OCTOBER
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS WRITING 19TH OCTOBER
Topic:Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons? What are the effects on society and family life.

XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỀ:
-      Đây là dạng chủ đề nêu ra reasons – và effects: trong kh làm bài chỉ cần thiếu 1 trong 2 phần này, sẽ bị trừ điểm task respond
-      Bài này sẽ có 2 body paragraphs
ESSAY STRUCTURE:

1.    INTRO
-      Paraphrase lạitựa bài
-      Trả lời câu hỏi trong đề 1 cách chung nhất: reasons, effects (many reasonswill be discussed bellow, affect negatively or positively)
2.    BODY
-      Body 1nêu ra 2 nguyên nhân dẫn tới việc mọi người ngày nay có xu hướng là sinh con trễ. Mình sẽ list ra 1 số nguyên nhân mình nghĩ ra được, xong chúng ta chọn ra 2 cái gần gũi với chúng ta nhất để viết nha. Vì 1 đoạn body chúng ta chỉ cần 2 ý thôi. Đừng nhét nhiều qúa -> bài nó sẽ loãng và không chặt chẽ!
Ví dụ: 
+) enjoy having a great adulthood by travelling around the world with their partner – wife – husband freely rather than giving birth
+) creating a successful future carrier is put in their first priority
+) high standard of living -> people are afraid of not being affordable while having              children
+) in some recent research, having children at older age leads to a longer life for women -> more women believe in this discover.
+) Some parents think that, in late life, they won’t be stressed about income -> having more time and a strong financial support to their offspring

Download bài làm đầy đủ: bấm vào đây
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

 

Nhận Thông Tin Khoá Học

Thông Tin Liên Hệ

Phone: 0961094493

Email: nnt.ielts@gmail.com

Founder