CÁC DẠNG BÀI TRONG IELTS WRITING TASK 2 - NNT IELTS ~ NNT IELTS

Tuesday, December 11, 2018

CÁC DẠNG BÀI TRONG IELTS WRITING TASK 2 - NNT IELTS


CÁC DẠNG BÀI TRONG IELTS WRITING TASK 2
*IELTS WRITING TASK 2: chúng ta sẽ làm bài trong khoảng 40p và viết khoảng 250 words. Task 2 chiếm 2/3 số điểm trong writing, nên nó thật sự rất quan trọng.
*IELTS WRITING TASK 2: sẽ được chia ra thành 5 dạng bài chính
1. Opinion Essay: 
- “to what extend do you agree or disagree?” => nó đơn giản là bạn có đồng ý với ý kiến người ta đưa ra hay không.
2. Discussion Essay:
- “Discuss both views and give opinion”: Dạng này chúng ta phải phân tích cả 2 ý mà đề bài đưa ra, sau đó nêu ra ý kiến cá nhân mình
3. Advantages and Disadvantages:
- “What are the advantages and disadvantages?”: Chúng ta phải nêu ra những mặt lợi hoặc mặt hại của 1 vấn đề nào đó trong bài.
4. Cause and solution Essay:
- “what are the reasons? – How can it be sloved”: Chúng ta sẽ phải nêu ra nguyên nhân dẫn tới sự việc được nói đến trong mở bài, sau đó nói lên những phương pháp to address the problems effectively.
5. Direct Question Essay:
- “Is this a possitive or negative development?”: Dạng này chúng ta sẽ phân tích về các mặt lợi và mặt hại của nó

Bài này chỉ nói chung chung cho các bạn viết dạng bài thôi nha, bài sau mình sẽ đi vào chi tiết!

Cheers,

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

 

Nhận Thông Tin Khoá Học

Thông Tin Liên Hệ

Phone: 0961094493

Email: nnt.ielts@gmail.com

Founder